Untitled Document

30  มิถุนายน 2566  นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนาเข้าร่วมงานมหกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้ตำบลด่านศรีสุขเป็นชุมชนแห่งการออกกำลังกาย รวมพลังออกแฮงแยงคิงและสร้างสุขภาพ ประจำปี 2566 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านศรีสุข

ผู้ชม : 183 คน

ดาวโหลดข้อมูล