Untitled Document

 8 มิถุนายน 2566  โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา นำโดย นายทิวา โม้เมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนาพร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมแนวทางประชาธิปไตยในโรงเรียน ให้นักเรียนรู้จักการใช้สิทธิ์ใช้เสียงอย่างมีวิจารณญาณ เลือกสรรบุคคลที่จะเข้ามาทำหน้าที่

 

 

ผู้ชม : 148 คน

ดาวโหลดข้อมูล